Podziel się

Sprzedaż mieszkania a rozwód – wszystko, co powinieneś wiedzieć o sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż mieszkania a rozwód to bardzo często podejmowany temat. Poniżej prezentujemy zestaw informacji, które mogą okazać się pomocne w tym ciężkim życiowym momencie. Rozwód często kategoryzuje się jako jedno z najcięższych przeżyć, jakie mogą spotkać człowieka w jego życiu. Proces jest trudny pod względem emocjonalnym, dodatkowo zadania nie ułatwia konieczność podziału majątku. Jednym z największych […]
Podziel się

Sprzedaż mieszkania a rozwód to bardzo często podejmowany temat. Poniżej prezentujemy zestaw informacji, które mogą okazać się pomocne w tym ciężkim życiowym momencie.

Rozwód często kategoryzuje się jako jedno z najcięższych przeżyć, jakie mogą spotkać człowieka w jego życiu. Proces jest trudny pod względem emocjonalnym, dodatkowo zadania nie ułatwia konieczność podziału majątku. Jednym z największych problemów jest podział wspólnego domu lub mieszkania po rozwodzie. W tym przypadku najłatwiejszym rozwiązaniem wydaje się sprzedaż nieruchomości. Sprzedaż mieszkania a rozwód – sprawdź, jak powinien przebiegać proces podziału i sprzedaży majątku.

Sprzedaż mieszkania a rozwód – podstawowe problemy

Moment zawarcia związku małżeńskiego z prawnego punktu widzenia jest chwilą, kiedy pomiędzy małżonkami powstaje tak zwana wspólnota majątkowa. Od tej chwili wszystkie rzeczy, jakie nabędą, automatycznie staną się częścią majątku wspólnego. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest podpisanie dokumentu intercyzy. Na jego mocy całość nabywanego majątku będzie ulegała podziałowi na majątek osobisty każdego ze współmałżonków oraz ich majątek wspólny.

Kiedy konieczny jest podział majątku?

Moment uzyskania sądowego orzeczenia o separacji lub rozwodzie jest tym, kiedy współwłasność ustępuje. Należy wówczas przeprowadzić procedurę podziału majątku, który do tej pory stanowił wspólną własność. Najczęściej koniecznym okazuje się być dokonanie podziału majątku w postaci nieruchomości zakupionych w trakcie trwania małżeństwa. Mają one sporą wartość, dlatego najłatwiej sprzedać nieruchomości po rozwodzie i podzielić pomiędzy byłych małżonków otrzymaną od nabywcy kwotę pieniędzy.

Kiedy majątku nie trzeba dzielić?

Podział mieszkania nie będzie konieczny, kiedy zostało ono nabyte przez jednego ze współmałżonków przed ślubem lub w sytuacji, kiedy osoba otrzymała je na skutek postępowania spadkowego, w drodze zapisu lub darowizny. Wówczas, niezależnie od panującego w małżeństwie ustroju, nieruchomość stanowi odrębną własność jednej z osób.

Podatek

Nie należy zapominać o obowiązku podatkowym. Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem pięciu lat podatkowych od jej zakupu, to na sprzedających będzie spoczywał ciężar konieczności zapłaty podatku dochodowego. Jego wysokość wynosi 19% ceny sprzedaży.

Sprzedaż mieszkania a rozwód – kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż majątku wspólnego małżonków?

Sprzedaż wspólnego mieszkania lub domu często okazuje się konieczną formalnością w okolicznościach rozwodu. Proces można znacznie ułatwić i skrócić. Przedstawiamy możliwe rozwiązania!

Rozwód bez orzekania o winie

Najszybszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie i przy bezspornym stanowisku stron odnośnie podziału majątku po rozwodzie. W takiej sytuacji na jednej rozprawie wydane zostanie orzecznictwo w sprawie rozwodu oraz podziału majątku. Aby tak mogło się stać, należy przed rozwodem złożyć stosowny wniosek o podziale nieruchomości wraz z jej odpisem z księgi wieczystej. W ten sposób małżonkowie otrzymają wolną rękę w sprawie rozporządzania mieszkaniem lub domem. W takiej sytuacji najczęściej dokonuje się transakcji sprzedaży, a środki uzyskane w ten sposób dzieli między dwie strony.

Sprzedaż przed rozwodem

Podział nieruchomości jest możliwy także przed rozprawą rozwodową. W tym celu należy uzyskać akt notarialny rozdzielności majątkowej. W dokumencie małżonkowie dzielą mieszkanie na dwie części i mają możliwość dokonania jego sprzedaży przed rozprawą rozwodową.

Sądowy podział majątku

Chociaż powyższe sytuacje są rozwiązaniami najprostszymi i najtańszymi, to w praktyce bardzo rzadko znajdują zastosowanie. Skonfliktowani małżonkowie najczęściej nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie sprawiedliwego w ich oczach podziału majątku. W takich okolicznościach to sąd decyduje o podziale. Najpierw następuje rozprawa rozwodowa, a następnie, na wniosek złożony w odpowiednim sądzie rejonowym, rozprawa o podział majątku.

Wycena nieruchomości

Konflikt pomiędzy rozwodzącymi się stronami najczęściej nie kończy się na ustaleniu strony odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa, ale dotyczy również wartości posiadanych nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne będzie wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, w którym zostanie dokładnie określona wartość rynkowa wspólnego mieszkania lub domu. Wstępną, szacunkową wycenę nieruchomości można wykonać samodzielnie. W tym celu można dokonać analizy porównawczej pomiędzy własnym lokalem a porównywalnymi nieruchomościami oferowanymi na sprzedaż za pośrednictwem popularnych portali aukcyjnych i sprzedażowych. Można również skorzystać z dedykowanych kalkulatorów. Jeden z nich znajduje się na stronie Homly.

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie a wspólny kredyt

Wspólność majątkowa małżonków może nie tylko dotyczyć nieruchomości i praw majątkowych, ale również zobowiązań. Bardzo wiele młodych małżeństw decyduje się bowiem na nabycie nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego. Niejednokrotnie w momencie rozwodu kredyt ten nadal nie jest spłacony. Warto pamiętać, że z chwilą rozpadu małżeństwa zobowiązanie kredytowe nie ustaje. Zaprzestanie spłacania rat uprawnia bank do ubiegania się własnych roszczeń od obydwojga z byłych małżonków. Dobrze mieć to na uwadze i zadbać o uregulowanie tej sytuacji przed pojawieniem się problemów.

Przejęcie kredytu przez jednego ze współmałżonków

Jednym ze sposobów będzie przejęcie nieruchomości przez jednego z małżonków przy jednoczesnym przejęciu całego obowiązku kredytowego. W takim wypadku konieczne będzie podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy kredytowej. W tym przypadku jednak osoba przejmująca zobowiązanie musi posiadać zdolność kredytową na odpowiednim poziomie.

Zbycie mieszkania i sprzedaż kredytu

Nie zawsze możliwe jest przejęcie całego kredytu przez jedną osobę, zwłaszcza kiedy była ona stroną, która mniej zarabiała. W takiej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem będzie sprzedaż wspólnego majątku i całkowita spłata zobowiązania.

Sprzedaż mieszkania a rozwód to bardzo trudne zagadnienie, szczególnie w sytuacji, kiedy obydwie strony rozstają się w konflikcie. W takim momencie warto poprosić o pomoc osobę niezaangażowaną w relację, aby mogła obiektywnie ocenić możliwe opcje i dokonać jak najbardziej opłacalnej transakcji. Dobrym pomysłem będzie sięgnięcie po pomoc do profesjonalistów z Homly, którzy wycenią nieruchomość i złożą ofertę sprzedaży bez zbędnych formalności i procedur. Zgłoś się do Homly i przekonaj się, że sprzedaż mieszkania może być szybkim i komfortowym rozwiązaniem.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up