Podziel się

Sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi, czyli jak przebiega procedura nabycia nieruchomości przez cudzoziemca?

Każdy cudzoziemiec ma prawo do nabycia nieruchomości w Polsce. Czasami jednak konieczne staje się wypełnienie dodatkowych formalności. Wyjaśniamy, jak wygląda sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi! Z roku na rok Polska staje się dla cudzoziemców coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i życia. Wielu z nich decyduje się na podjęcie stałej pracy, wysłanie dzieci do szkoły i […]
Podziel się

Każdy cudzoziemiec ma prawo do nabycia nieruchomości w Polsce. Czasami jednak konieczne staje się wypełnienie dodatkowych formalności. Wyjaśniamy, jak wygląda sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi!

Z roku na rok Polska staje się dla cudzoziemców coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i życia. Wielu z nich decyduje się na podjęcie stałej pracy, wysłanie dzieci do szkoły i zakup własnego domu lub mieszkania. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby cudzoziemiec zakupił nieruchomość. Czasami jednak sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi wiąże się z koniecznością złożenia dodatkowych dokumentów i spełnienia pewnych kryteriów. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę, kiedy decydujesz się sprzedać mieszkanie obcokrajowcowi!

Sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi i kwestia zezwolenia

Kim jest cudzoziemiec? Mianem cudzoziemca określa się:

 • osoby fizyczne, które nie posiadają polskiego obywatelstwa;
 • przedsiębiorstwa oraz organizacje mające siedzibę poza granicami naszego kraju;
 • takie podmioty, które są kontrolowane przez osoby fizyczne i prawne z innych państw.

Kto potrzebuje zezwolenia?

Cudzoziemcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii) nie potrzebują zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce. Obywatele pozostałych państw muszą uzyskać zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest udzielane na podstawie złożonego wniosku.

Kto może się starać o zezwolenie na nabycie nieruchomości?

O zezwolenie mogą się starać:

 • osoby fizyczne, które nie posiadają polskiego obywatelstwa;
 • przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę firmy poza granicami naszego kraju;
 • spółki handlowe, które nie posiadają osobowości prawnej i mają siedzibę na terytorium Polski.

Czynnikami, które będą sprzyjać pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o zezwolenie, są:

 • polska narodowość lub pochodzenie;
 • małżeństwo z polskim obywatelem;
 • prowadzenie działalności gospodarczej albo rolniczej zgodnie z prawem polskim.

Osoba chcąca nabywać nieruchomości w Polsce obowiązkowo musi posiadać zezwolenie na pobyt (czasowy lub stały) albo status rezydenta długoterminowego.

Jaką nieruchomość może kupić obcokrajowiec?

Obcokrajowiec może zakupić w Polsce każdy rodzaj nieruchomości. Sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi to zatem nie jedyna możliwość, ponieważ może on nabyć także dom, działkę, grunt rolny i leśny.

 1. Istotną kwestią jest wielkość nabywanej nieruchomości – powierzchnia takiej, która jest kupowana na potrzeby mieszkaniowe i życiowe nie może przekraczać 0,5 hektara.
 2. Powierzchnia może być zaś większa w przypadku chęci prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców musi być zgodne z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca bez zezwolenia

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, kiedy obcokrajowcy chcieliby kupić:

 • samodzielny lokal mieszkalny, czyli taki, który służy realizacji podstawowej potrzeby mieszkaniowej i składa się z pokoi, kuchni, łazienki, piwnicy i strychu;
 • garaż lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – w sytuacji, kiedy zakupili mieszkanie i potrzebują takiego miejsca;
 • każdą nieruchomość (gdy minie co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub statusu rezydenta długoterminowego mieszka w Polsce);
 • nieruchomość, która wchodzi w skład wspólnoty majątkowej (gdy obcokrajowiec mieszka w Polsce od co najmniej dwóch lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub statusu rezydenta długoterminowego UE).

Warto pamiętać, że wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości jest bezwzględnie wymagane w każdej sytuacji, kiedy cudzoziemiec zamierza nabyć nieruchomość znajdującą się w strefie nadgranicznej lub grunty rolne o areale przewyższającym 1 hektar.

Ustawodawstwo którego kraju ma znaczenie przy sprzedaży mieszkania obcokrajowcowi?

Umowa sprzedaży nieruchomości zawsze jest normowana przepisami kraju, w którym znajduje się nieruchomość. To samo dotyczy rozstrzygania sytuacji spornych pomiędzy dwiema stronami transakcji. Jednostką odpowiedzialną za rozpatrywanie spraw związanych ze sprzedażą mieszkania obcokrajowcowi zawsze będzie sąd okręgowy właściwy dla lokalizacji nieruchomości. Nie ma możliwości, aby na żądanie kupującego ewentualne spory były rozstrzygane na podstawie przepisów, które obowiązują w jego kraju pochodzenia.

W jakim języku sporządza się akt notarialny przeniesienia własności?

Zgodnie z zapisami polskiego prawa, umowa kupna-sprzedaży musi zostać sporządzona w języku polskim. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wykonać jej drugą, obcojęzyczną wersję. Tłumaczenie dokumentów warto zlecić tłumaczowi przysięgłemu. Pozwoli to uniknąć błędów w przekładzie, które potem mogą stanowić źródło problemów interpretacyjnych. W sytuacji, kiedy umowa sporządzona jest w dwóch językach, należy określić, które jej brzmienie będzie stanowiło podstawę interpretacyjną. Obowiązek tłumaczenia aktu notarialnego występuje wówczas, gdy jedna ze stron transakcji nie zna języka polskiego.

Sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi – kto może pomóc?

Masz okazję sprzedaży mieszkania obcokrajowcowi, ale nie potrafisz wystarczająco dobrze mówić w jego języku lub boisz się przejąć odpowiedzialność za tego rodzaju transakcję? Polecamy skorzystać z usług doświadczonych agentów obrotu nieruchomościami z Homly. Eksperci dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą, ale również narzędziami, które pozwolą na szybką, bezproblemową i korzystną sprzedaż nieruchomości.

Podsumowując, nie wszyscy obcokrajowcy mogą zakupić każdy rodzaj nieruchomości w Polsce, kiedy nie posiadają odpowiedniego zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo wymagane będzie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub karta pobytu. Sprawy związane ze sprzedażą mieszkania obcokrajowcowi regulowane są przez przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up