Podziel się

Sprzedaż mieszkania z bonifikatą – jak sprzedać dawny lokal komunalny zakupiony od gminy bez przymusu zwrotu bonifikaty?

Sprzedaż mieszkania z bonifikatą nie zawsze jest opłacalna. Podpowiadamy, kiedy warto sprzedać zakupioną od samorządu nieruchomość komunalną tak, aby nie musieć zwracać kwoty upustu udzielonego na jej zakup. Nabycie od jednostek samorządu terytorialnego mieszkania z bonifikatą jest niezwykle korzystną opcją, szczególnie, jeśli planujemy potraktowanie takiej transakcji w sposób inwestycyjny. Okazuje się jednak, że zbycie dawnych […]
Podziel się

Sprzedaż mieszkania z bonifikatą nie zawsze jest opłacalna. Podpowiadamy, kiedy warto sprzedać zakupioną od samorządu nieruchomość komunalną tak, aby nie musieć zwracać kwoty upustu udzielonego na jej zakup.

Nabycie od jednostek samorządu terytorialnego mieszkania z bonifikatą jest niezwykle korzystną opcją, szczególnie, jeśli planujemy potraktowanie takiej transakcji w sposób inwestycyjny. Okazuje się jednak, że zbycie dawnych mieszkań komunalnych zostało obwarowane wieloma warunkami koniecznymi do spełnienia, aby gmina nie miała możliwości wezwania dawnego właściciela do zwrotu równowartości udzielonego bonusu. Sytuacja ta nie powinna dziwić, ponieważ upust stanowi specjalny rodzaj pomocy społecznej.

Czym jest gminny lokal komunalny?

Nieruchomość komunalna to lokal mieszkalny lub dom stanowiący własność gminy i przydzielane określanym grupom najemców, którzy spełniają ściśle skonkretyzowane kryteria. Nieruchomości tego typu oddawane są do dyspozycji jednostek terytorialnych, aby te za ich pomocą mogły realizować zadania pomocy społecznej. Każdy z samorządów samodzielnie określa zestaw zasad, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o uzyskanie dostępu do lokali komunalnych.

Kto może wynająć lokal od jednostek terytorialnych?

Najem lokai gminnych dedykowany jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Takim, które z uwagi na zbyt niski pułap dochodów nie mogą pozwolić sobie na zakup lub wynajem innej nieruchomości. Najem lokali należących do jednostek samorządów terytorialnych cechuje się stosunkowo niskim czynszem najmu, który jednak należy opłacać w terminie. Z tego względu mieszkania komunalne nie są przeznaczone dla osób, które zupełnie nie będą mogły sprostać takiemu wyzwaniu.

Przydzielanie lokali komunalnych stanowi przedmiot ustawy o gospodarce nieruchomościami. W jej myśl prawo do najmu nie może przysługiwać osobie, która posiada inną nieruchomość mieszkalną na własność. Kolejnym z ważnych kryteriów jest staż pracy lub zameldowania w gminie, gdzie znajdują się mieszkania.

Bonifikata udzielana przy wykupie mieszkań komunalnych –  o co tutaj chodzi?

Bonifikata jest znacznym upustem cenowym, jaki mogą uzyskać osoby starające się o wykup lokalu komunalnego od gminy. Dzięki niej dotychczasowy lokator może wykupić na własność zajmowany lokal za symboliczną kwotę, która jest znacznie niższa niż wartość rynkowa nieruchomości.

Wysokość bonifikaty oraz sam fakt jej udzielenia są uzależnione od polityki mieszkalnej prowadzonej przez daną gminę, stanu technicznego lokalu oraz stażu jego najmu przez wykupującego. Zazwyczaj mieści się ona w przedziale pomiędzy 60 a 90 procent, co oznacza, że nabywca jest w stanie wykupić mieszkanie za 10–40 procent jego wartości rynkowej.

Należy jednak wspomnieć, że nie wszystkie lokale komunalne można wykupić. Niejednokrotnie wnioski z taką prośbą spotykają się z decyzją odmowną, co ma związek ze złym stanem technicznym budynku lub lokalu, polityką socjalną panującą w gminie lub indywidualną negatywną oceną najemcy.

Sprzedaż mieszkania z bonifikatą –  dlaczego samorząd może żądać zwrotu bonifikaty?

Nabycie mieszkania od gminy, szczególnie przy udziale bonifikaty, obwarowane jest wieloma warunkami, które należy spełnić, aby gmina nie zażądała zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie. Dzieje się tak, ponieważ z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego prawidłowe rozliczenie pomocy udzielonej mieszkańcom jest niezmiernie istotne.

Sprzedaż lokalu kupionego z bonifikatą będzie stanowić problem szczególnie wtedy, gdy między transakcją wykupu od samorządu, a jej sprzedażą nie upłynął odpowiedni okres czasu. W przypadku lokali mieszkalnych, czyli trwale wydzielonych części większych nieruchomości, karencja trwa pięć lat. W przypadku pozostałych nieruchomości jest to dziesięć lat. Kiedy nie ma możliwości, abyśmy odczekali ten czas ze sprzedażą, należy spełnić określone warunki, aby uniknąć zwrotu udzielonej bonifikaty.

Co zrobić, aby pominąć obowiązek zwrotu bonifikaty?

Zobowiązania do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji można uniknąć.

Kupno innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej do zamieszkania

Pierwszym sposobem na uniknięcie konieczności zwrotu upustu gminnego jest sprzedaż lokalu i przeznaczenie środków uzyskanych w tej transakcji na inną nieruchomość przeznaczoną do zamieszkania. Niektóre gminy dopuszczają również możliwość przeprowadzenia z tych funduszy remontu. Zakup mieszkania musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od zbycia nieruchomości komunalnej.

Sprzedaż nieruchomości osobie bliskiej

Mieszkanie wykupione od gminy można sprzedać osobie bliskiej. Do grona takich osób zalicza się w szczególności wstępnych oraz zstępnych, osoby przysposabiające oraz przysposobione oraz osoby pozostające ze zbywcą w faktycznym wspólnym pożyciu.

Sprzedaż nieruchomości z bonifikatą wiąże się z koniecznością przestrzegania pewnych warunków, które pozwolą nam uniknąć konieczności zwrotu przydzielonego przez gminę upustu. Obowiązek taki spoczywa na osobach, które podpisały umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od jego wykupu i jednocześnie nie przekazały mieszkania w ręce osoby bliskiej lub środki uzyskane ze sprzedaży nie zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie sprzedaży mieszkania z bonifikatą, polecamy spotkanie z ekspertem z Homly. Doradca nieruchomości z cierpliwością wysłucha twojego problemu i pomoże go rozwiązać. Może również przeprowadzić za ciebie proces sprzedaży nieruchomości, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że transakcja przebiegnie możliwie szybko, bezproblemowo, a co najważniejsze – gotówkowo.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up