Podziel się

Czym jest prospekt informacyjny dewelopera – co powinieneś wiedzieć o umowie deweloperskiej?

Pierwszym krokiem przy zakupie mieszkania jest zapoznanie się z prospektem przedsięwzięcia deweloperskiego. Bardzo ważne jest, abyś zapoznał się z nim dokładnie. Dokument ten jest bezpłatny, a umieszczone w nim informacje pozwolą stwierdzić, czy na pewno chcesz kupić mieszkanie od tego sprzedawcy. Jeżeli masz prospekty od kilku deweloperów, możesz je porównać i wybrać najlepszą ofertę! Sprawdź, […]
Podziel się

Pierwszym krokiem przy zakupie mieszkania jest zapoznanie się z prospektem przedsięwzięcia deweloperskiego. Bardzo ważne jest, abyś zapoznał się z nim dokładnie. Dokument ten jest bezpłatny, a umieszczone w nim informacje pozwolą stwierdzić, czy na pewno chcesz kupić mieszkanie od tego sprzedawcy. Jeżeli masz prospekty od kilku deweloperów, możesz je porównać i wybrać najlepszą ofertę! Sprawdź, co powinien zawierać prospekt informacyjny!

Czym jest prospekt informacyjny?

Jest to nieodłączna część umowy deweloperskiej. Deweloper ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu i udostępnienia go potencjalnym nabywcom oraz wszystkim zainteresowanym osobom. Prospekt informacyjny służy temu, aby zobligować dewelopera do wykonania zawartych w nim zapisów. Dodatkowo powinien on być dołączony do umowy deweloperskiej. W treści prospektu informacyjnego muszą znajdować się informacje dotyczące:

 • danych rejestrowych i informacji o deweloperze;
 • nieruchomości, na której tworzona jest inwestycja;
 • pozwoleń na budowę;
 • planowanej daty rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia;
 • harmonogramu kolejnych etapów prac;
 • zasady zmian w cenach mieszkań;
 • sposobu mierzenia powierzchni mieszkań;
 • szczegółowego opisu standardu mieszkań.

Ustawa odnosząca się do prospektu informacyjnego dewelopera

Jeżeli chcesz się zapoznać z aktem prawnym, który zobowiązuje dewelopera do stworzenia i udostępnienia prospektu informacyjnego, to informacja ta znajduje się w artykule 17 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Deweloper, który zatai informacje lub nie umieści ich w prospekcie, podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej z artykułu 33. tejże ustawy.

Czym jest część ogólna, a czym indywidualna prospektu informacyjnego?

Prospekt informacyjny dzieli się na część ogólną i indywidualną. Część ogólna zawiera informacje o danych dewelopera i realizowanych przez niego inwestycjach, a także informacje o nieruchomości oraz budynku. W tej części musisz zwrócić uwagę na informację o okolicznych inwestycjach dewelopera. Jeżeli władze miasta lub gminy planują w okolicy budowę drogi szybkiego ruchu lub oczyszczalni, to taka informacja musi znaleźć się w prospekcie informacyjnym. Część indywidualna dotyczy konkretnego domu lub mieszkania. Znajdują się tutaj szczegółowe informacje o cenie, lokalizacji, rozkładzie pomieszczeń, standardzie wykończenia oraz liczbie kondygnacji, które znajdują się w budynku. Do prospektu deweloper dołącza umowę oraz rzut poziomy mieszkania.

Umowa deweloperska – jak powinna wyglądać? Co powinno się znaleźć w tym dokumencie? Wzór prospektu

Umowa ta zobowiązuje nabywcę do uregulowania należności finansowych, dewelopera zaś do wybudowania inwestycji i przeniesienia praw do lokalu na nabywcę. Reguluje ją Ustawa o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, jest to tzw. ustawa deweloperska. Umowę tę zawiera się w formie aktu notarialnego. Oto jakie informacje powinny się w niej znaleźć:

 • określenie stron, miejsca oraz daty, kiedy dokument został podpisany;
 • cena;
 • termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych i oddania lokali do użytku;
 • dokładne określenie wysokości kar, jeżeli jedna ze stron nie wywiąże się z umowy;
 • informacja o sposobie pomiaru powierzchni lokalu lub domu.

Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej?

Odstąpić od umowy deweloperskiej można tylko kilku przypadkach:

 • gdy deweloper nie dostarczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;
 • gdy widoczna jest niezgodność między umową a prospektem;
 • gdy nie ma informacji o przeniesieniu praw na nabywcę w określonym terminie.

Jeżeli odstąpienie od umowy spowodowane jest uchybieniami dewelopera, to nie poniesiesz żadnych konsekwencji. Jak widać, wiele powodów do odstąpienia od umowy wiąże się z prospektem deweloperskim, dlatego tak ważne jest, żebyś dokładnie się z nim zapoznał. Wzór umowy deweloperskiej otrzymasz bezpośrednio od dewelopera.

Wzór prospektu deweloperskiego

20 maja 2021 roku zmieniona została ustawa odnosząca się do prospektu deweloperskiego. Wcześniej w ustawie nie było wzmianki o konieczności doręczenia szkicu koncepcji zagospodarowania terenu danej inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku. Ustawa powinna wejść w życie z dniem 30 czerwca 2022 roku. Nowy format obejmuje:

 • informacje o dacie sporządzenia prospektu informacyjnego oraz jego tytuł;
 • część ogólną;
 • część indywidualną;
 • podpis dewelopera;
 • listę trzech załączników.

Jakiego dewelopera wybrać?

Jeżeli zastanawiasz się, z którym deweloperem zawrzeć umowę, to koniecznie sprawdź, czy jest on członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Zrzeszeni w tym związku deweloperzy będą uczciwymi partnerami. Dobrym pomysłem będzie też wizyta na gotowym już osiedlu i sprawdzenie, czy zostało ono wybudowane w odpowiadający ci sposób.

Prospekt informacyjny to jedna z najważniejszych rzeczy, z jakimi musisz się zapoznać przed zakupem lokalu. Znajdują się tam informacje, które odpowiedzą ci na większość pytań i rozwieją wątpliwości. Pamiętaj, że prospekt informacyjny otrzymasz od dewelopera bezpłatnie, dlatego nie wahaj się o niego poprosić!

A jeżeli już jesteś właścicielem mieszkania i nosisz się z zamiarem jego sprzedaży, to skontaktuj się z Homly. Otrzymasz korzystną i szybką wycenę mieszkania, a specjaliści podpowiedzą, wytłumaczą i znajdą najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązanie. Jeśli wolisz zdać się na doświadczenie profesjonalistów, sprawdź ofertę Homly. Wystarczy, że skontaktujesz się z przedstawicielem firmy!

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up