Podziel się

Dokumenty do notariusza – sprzedaż mieszkania: umowa zbycia nieruchomości a dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

Zbycie nieruchomości to konieczność podpisania umowy w kancelarii notarialnej. Taki proces wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów i potwierdzenia tożsamości obu stron transakcji. Musisz poświadczyć, że posiadasz prawo do mieszkania i że nie ciążą na nim żadne zaległości. A jeśli chcesz odsprzedać mieszkanie z kredytem, powinieneś poinformować o tym fakcie bank, który wyda stosowne zaświadczenia. Zbycie mieszkania […]
Podziel się

Zbycie nieruchomości to konieczność podpisania umowy w kancelarii notarialnej. Taki proces wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów i potwierdzenia tożsamości obu stron transakcji. Musisz poświadczyć, że posiadasz prawo do mieszkania i że nie ciążą na nim żadne zaległości. A jeśli chcesz odsprzedać mieszkanie z kredytem, powinieneś poinformować o tym fakcie bank, który wyda stosowne zaświadczenia.

Zbycie mieszkania – umowa sprzedaży

Odpłatne zbycie mieszkania jest czynnością prawną, która wymaga zachowania odpowiedniej formy. Umowa sprzedaży to poświadczony przez notariusza akt notarialny. Jakiekolwiek porozumienie zawarte w innej formie skutkuje bezskutecznością czynności prawnej, a więc oznacza nieważność zawartej umowy.

Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży jest możliwe po potwierdzeniu danych osobowych obu stron. Bez okazania dokumentów tożsamości notariusz nie będzie w stanie sporządzić aktu. Aby umowa była ważna, właściciel powinien posiadać dokumenty, które potwierdzają własność nieruchomości. Od ceny sprzedaży podanej w umowie urząd skarbowy nalicza podatek PCC. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%.

Umowa przedwstępna

Umowa sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego przenosi własność nieruchomości na kupującego. Jednak przed odwiedzeniem kancelarii często sporządzana jest umowa przedwstępna. Taki dokument stanowi zabezpieczenie w sytuacji, gdy nabywca czeka na decyzję w sprawie finansowania zakupu.

Umowa przedwstępna może zostać zawarta bez obecności notariusza, ale wizyta w kancelarii notarialnej zapewnia większe bezpieczeństwo. Jej celem jest zobowiązanie stron do zawarcia właściwej transakcji w określonym czasie. Gdy umowa nie dojdzie do skutku, strona pokrzywdzona na jej podstawie może sądownie dochodzić swoich roszczeń.

Minimum informacji, które powinna zawierać umowa przedwstępna, to:

 • przedmiot umowy;
 • strony umowy (kupujący i sprzedający);
 • cena nieruchomości.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy to przede wszystkim akty własności: akt notarialny, postanowienie spadkowe lub akt poświadczenia dziedziczenia. Jeśli przedmiotem transakcji jest dom bądź działka albo mieszkanie z rynku wtórnego, poświadczenie stanowi akt notarialny sprzedaży. Gdy mieszkanie kupiono od dewelopera – akt ustanawiający odrębną własność. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny podpisanie umowy sprzedaży wymaga przedstawienia umowy darowizny.

Pozostałe pisma, których wymaga umowa, to opcjonalnie:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o tym, że opłacono podatek od spadków i darowizn,
 • zaświadczenie o rewitalizacji,
 • wypis z rejestru gruntów, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę itp. (kiedy przedmiotem transakcji jest działka budowlana zabudowana lub niezabudowana).

Sprzedaż nieruchomości a mieszkanie spółdzielcze własnościowe

Gdy przedmiotem transakcji jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe, sprzedaż lokalu również jest możliwa. Zbycie nieruchomości oznacza konieczność przygotowania dodatkowych dokumentów pozwalających nabywcy na bezpieczny zakup mieszkania.

Akt notarialny wymaga przedstawienia takich dokumentów, jak:

 • zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu;
 • zaświadczenie o braku zadłużenia;
 • zaświadczenie o braku zaległości z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie o zameldowaniu osób.

Księga wieczysta

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie wymaga zakładania księgi wieczystej. Zbycie nieruchomości oznacza, że zbywane jest prawo spółdzielcze. Warto pamiętać, że sprzedając tego rodzaju mieszkanie, można przeprowadzić ustanowienie odrębnej własności. Wtedy wpis do księgi wieczystej jest obligatoryjny. Taki proces sprawia, że spółdzielnia przestaje być właścicielem mieszkania oraz określonej części gruntu. W obu przypadkach prawo własności jest zbywalne, a nieruchomość podlega egzekucji i dziedziczeniu.

Niezbędne do odsprzedaży mieszkania poświadczenia stwierdzające nabycie lokalu to między innymi:

 • wypis aktu notarialnego;
 • akt poświadczenia dziedziczenia;
 • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • przydział na mieszkanie wydany przez spółdzielnię.

Tego rodzaju dokumenty wydawane są przez spółdzielnie, urząd gminy właściwy dla zbywcy, sąd albo notariusza.

Dokumenty do notariusza - sprzedaż mieszkania z kredytem

Wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości sfinansowanej przez bank, a później planuje odsprzedaż takiego lokalu mieszkalnego. Umowa kredytowa nie stanowi żadnej przeszkody! Właściciel mieszkania na podstawie prawa własności może bez przeszkód przeprowadzić zbycie danej nieruchomości. Musi jednak przygotować wymagane dokumenty uzupełnione o te bezpośrednio związane z kredytem hipotecznym.

Dodatkowe dokumenty wymagane, aby sprzedać mieszkanie z kredytem, to:

 • zaświadczenie z banku o aktualnym saldzie zadłużenia;
 • zgoda banku na zbycie nieruchomości;
 • promesa ze zgodą na wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu;
 • list mazalny, czyli zgoda na zwolnienie hipoteki umożliwiająca dokonanie zmian w księdze wieczystej.

Zasadniczo zgoda banku na odsprzedaż mieszkania nie jest wymagana, ponieważ właściciel może dowolnie zarządzać swoją nieruchomością. Wystarczy poinformować bank o zamiarze zbycia lokalu – dzięki temu możliwe będzie uzyskanie wymaganych dokumentów.

Niezależnie od tego, jakie mieszkanie chcesz sprzedać, nie musisz tracić czasu na szukanie kupca i pokazywanie lokalu. W Homly oferujemy alternatywny sposób zbycia nieruchomości – wypełniasz formularz wyceny mieszkania, a my wstępnie ustalamy wartość lokalu. Mając komplet dokumentów, możesz sprzedać mieszkanie nawet w siedem dni, a pieniądze otrzymasz praktycznie od ręki!

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up