Podziel się

Sprzedaż mieszkania z darowizny po 5 latach a podatek od sprzedaży nieruchomości – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Sprzedaż mieszkania z darowizny po 5 latach, ale również przed upływem tego terminu, jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak posiadać podstawowe informacje o tego rodzaju transakcjach, aby móc rzetelnie dopełnić wszelkich swoich formalnych obowiązków. Zarówno otrzymanie mieszkania w darowiźnie, jak i jego późniejsza sprzedaż mogą się wiązać z powstaniem obowiązku podatkowego. W obydwu przypadkach możliwe […]
Podziel się

Sprzedaż mieszkania z darowizny po 5 latach, ale również przed upływem tego terminu, jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak posiadać podstawowe informacje o tego rodzaju transakcjach, aby móc rzetelnie dopełnić wszelkich swoich formalnych obowiązków.

Zarówno otrzymanie mieszkania w darowiźnie, jak i jego późniejsza sprzedaż mogą się wiązać z powstaniem obowiązku podatkowego. W obydwu przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku. W niniejszym poradniku pokazujemy, czym konkretnie jest darowizna, z czym się wiąże ten rodzaj nieodpłatnego nabycia mieszkania oraz co zrobić, aby sprzedać mieszkanie i nie płacić podatku. Zapraszamy do lektury!

Czym jest darowizna?

Darowizna jest umową którą reguluje kodeks cywilny. To forma bezpłatnego świadczenia dokonywanego przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. To czynność prawna dwustronna, ale zobowiązująca jednostronnie. Celem dokonania darowizny jest przekazanie części majątku osobistego należącego do darczyńcy osobie obdarowanej. Przedmiotem darowizny mogą być środki pieniężne, ruchomości oraz nieruchomości.

Jak przekazać mieszkanie w darowiźnie?

Umowa darowizny nieruchomości wymaga zawarcia w postaci aktu notarialnego. Forma ta dotyczy zarówno oświadczenia darczyńcy o dokonaniu darowizny, jak również oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obydwa oświadczenia znalazły się w jednym akcie.

Otrzymanie darowizny generuje powstanie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jego wysokość jest uzależniona od przynależności do konkretnej grupy podatkowej, co w praktyce oznacza odpowiedni stopień pokrewieństwa lub powinowactwa występujący między darczyńcą i obdarowanym.

Spełnienie dodatkowych warunków oraz przynależność do tak zwanej zerowej grupy podatkowej zwalnia od konieczności zapłaty podatku. Do grupy tej wliczają się:

 • małżonkowie;
 • dzieci;
 • wnuki;
 • rodzice;
 • dziadkowie;
 • pasierbowie i pasierbice;
 • rodzeństwo;
 • ojczym;
 • macocha.

Wartości rynkowe nieruchomości przekraczają kwotę wolną od podatku (9 637 PLN), dlatego w celu uzyskania zwolnienia z podatku od darowizny konieczne jest zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu otrzymania darowizny w przeciągu pół roku. Do zgłoszenia dostarcza się dokumentację potwierdzającą otrzymanie nieruchomości.

Formalności związane ze sprzedażą darowanego mieszkania

Kiedy chcesz sprzedać nieruchomość z darowizny po 5 latach od jej otrzymania, musisz wypełnić dokładnie te same formalności, jakie są niezbędne przy transakcjach zbycia nieruchomości pochodzących z innych źródeł. Na liście dokumentów niezbędnych do podpisania aktu notarialnego kupna-sprzedaży znajdują się:

 • akt notarialny potwierdzający nabycie praw do nieruchomości;
 • numer księgi wieczystej mieszkania;
 • dokument informujący o braku zaległości w płatnościach czynszu;
 • dokument informujący o braku lub ilości osób zameldowanych w lokalu;
 • dodatkowo w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: zaświadczenie ze spółdzielni z informacją o prawie do lokalu oraz potwierdzające brak zaległości w opłatach.

Przy wypełnianiu formalności nie zapomnij o przeprowadzeniu wyceny. We wstępnej może pomóc ci kalkulator dostępny na stronie Homly lub dokładna analiza aktualnych ofert rynkowych. Pamiętaj jednak, że jedynymi gwarantami rzetelnej wyceny są certyfikowani rzeczoznawcy majątkowi.

Sprzedaż mieszkania z darowizny po 5 latach a podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od spadków i darowizn dotyczy sytuacji nabycia nieruchomości. Polskie prawo przewiduje również odpowiedni podatek od jej zbycia. W tym przypadku będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od zbycia całości lub części udziałów w darowanej nieruchomości. Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia praw w posiadanej nieruchomości wynosi obecnie 19 procent przychodu ze sprzedaży. Sprzedaż mieszkania z darowizny po 5 latach od jej otrzymania zwalnia z konieczności zapłaty podatku. Warto pamiętać, że brany jest pod uwagę rok podatkowy, nie kalendarzowy. W praktyce oznacza to, że gdybyśmy otrzymali mieszkanie w styczniu 2017 roku, to zwolnieni od zapłaty podatku będziemy dopiero od stycznia roku 2023.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – jak uniknąć podatku?

Kiedy nie możemy czekać na sprzedaż mieszkania z darowizny po 5 latach od jego otrzymania, to jeszcze nic straconego – cały czas możemy liczyć na obniżenie należnego podatku wynikającego z rozliczenia naszej deklaracji pit-39. Dzieje się tak za sprawą tak zwanej ulgi mieszkaniowej. Pozwala ona na obejście kwestii podatku dzięki przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Mianem celów mieszkaniowych określa się szeroki zakres czynności, które zmierzają do nabycia nowej nieruchomości lub wyremontowania już posiadanej. Aby więc obniżyć należny podatek od sprzedaży mieszkania należałoby udokumentować, że w przeciągu trzech lat podatkowych od transakcji sprzedaży, dochód z niej uzyskany został przeznaczony na na przykład:

 • spłatę kredytu hipotecznego;
 • zakup działki;
 • zakup domu lub mieszkania;
 • remont;
 • wykończenie;
 • rozbudowę lub przebudowę.

Aby skorzystać z ulgi, wydatki należy udokumentować potwierdzeniami przelewów lub fakturami. Chęć skorzystania z ulgi zgłasza się w rocznym zeznaniu podatkowym pit. Ulga może być całkowita lub częściowa.

W szybkiej i bezproblemowej sprzedaży mieszkania otrzymanego w ramach darowizny z przyjemnością pomogą ci doradcy z Homly. Firma specjalizuje się w sprzedaży gotówkowej i zatrudnia jedynie doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Dzięki temu masz pewność, że proces przebiegnie sprawnie i co najważniejsze – bezpiecznie.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up