Podziel się

Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej czasami wymaga podziału majątku wspólnego małżonków. Podpowiadamy, kiedy najlepiej sprzedać nieruchomość po ustaniu wspólności majątkowej! Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej jest bardzo złożonym problemem. Przede wszystkim rozdzielność nie zawsze musi być konsekwencją rozwodu, chociaż w rzeczywistości najczęściej tak jest. Dodatkowo rozdzielność majątkowa nie jest równoznaczna z podziałem majątku. W niniejszym […]
Podziel się

Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej czasami wymaga podziału majątku wspólnego małżonków. Podpowiadamy, kiedy najlepiej sprzedać nieruchomość po ustaniu wspólności majątkowej!

Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej jest bardzo złożonym problemem. Przede wszystkim rozdzielność nie zawsze musi być konsekwencją rozwodu, chociaż w rzeczywistości najczęściej tak jest. Dodatkowo rozdzielność majątkowa nie jest równoznaczna z podziałem majątku. W niniejszym artykule postaramy się rozwinąć te kwestie. Zapraszamy do lektury!

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie

Rozwód jest najczęstszą sytuacją, kiedy dochodzi do ustania wspólnej własności obojga małżonków. Często najbardziej wartościową rzeczą, która łączy dwojga ludzi, jest nieruchomość. Sprzedaż jest najprostszym sposobem, aby rozwiązać problem. Można ją przeprowadzić za porozumieniem obydwu stron, postępując zgodnie z jednym z następujących schematów:

  • nieruchomość pozostaje w rękach jednego z małżonków, ponieważ drugi spłaci pierwszemu wartość jego udziałów lub zrzeknie się własnych praw do domu lub mieszkania;
  • obydwie strony sprzedadzą własne udziały w nieruchomości podmiotom trzecim w ramach sprzedaży udziałów bez porozumienia pomiędzy sobą;
  • strony dojdą do porozumienia i sprzedadzą nieruchomość wspólnie, a następnie podzielą się zyskiem.

Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej – kiedy najlepiej sprzedać mieszkanie?

Standardem jest, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. Od tego momentu wszelkie ruchomości oraz nieruchomości nabywane przez małżonków będą stanowić część majątku wspólnego. Ustrój ten będzie panował do momentu sądowego orzeczenia o separacji lub rozwodzie, albo do chwili podpisania przez strony aktu notarialnego rozdzielności finansowej.

Rozwód bez orzekania o winie

W sytuacji, kiedy małżonkowie decydują się na rozwód, warto wiedzieć, kiedy najprościej będzie im sprzedać mieszkanie. Transakcja będzie najmniejszym problemem, kiedy małżonkowie zdecydują się na nieorzekanie o winie podczas rozprawy rozwodowej. Wówczas konieczne będzie ich bezsporne stanowisko w sprawie podziału majątku. W takiej sytuacji na jednej rozprawie zostanie wydany wyrok o rozwodzie oraz podziale majątku. Taki wyrok da małżonkom wolność w rozporządzaniu posiadanymi nieruchomościami. Dzięki niemu będą mogli wspólnie zbyć mieszkanie lub dom i podzielić się zyskiem.

Rozdzielność majątkowa przed rozwodem

Rozdzielność majątkową można uzyskać w trakcie trwania małżeństwa. Dokonuje się tego poprzez podpisanie odpowiedniego aktu notarialnego. Ten sposób polecany jest, kiedy małżonkom zależy na czasie. Rozwiązanie pozwala na sprzedaż nieruchomości jeszcze przed terminem rozprawy rozwodowej.

Rozdzielność majątkowa po rozwodzie nie zawsze oznacza podział majątku

Niestety najczęściej emocje w trakcie rozstania oraz przeprowadzania rozwodu są na tyle silne, że nie pozwalają na dojście do porozumienia w sprawie winy za rozpad małżeństwa oraz samego sprawiedliwego podziału majątku wspólnego. W takiej sytuacji pierwszym etapem jest uzyskanie rozwodu, a co za tym idzie – rozdzielności majątkowej. Na kolejnej rozprawie sąd dokonuje podziału majątku małżeńskiego na majątek odrębny każdej ze stron.

Postepowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego ma charakter nieprocesowy i następuje na wniosek strony zainteresowanej. Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości, to konieczne jest powołanie odpowiedniego biegłego sądowego, który będzie w stanie rzetelnie wycenić mieszkanie lub dom. Kolejno przeprowadza się postępowanie dowodowe, na którego podstawie sąd jest w stanie wydać postanowienie, gdzie zostaje podany skład i wartość majątku, jak również jego podział.

W jaki sposób dzielony jest majątek wspólny?

Jeśli małżonkowie zdecydują się na sądowne dzielenie ich wspólnego majątku, muszą wziąć pod uwagę formy, w jakich ten podział może nastąpić:

  • podział w naturze poprzez na przykład podział mieszkania na dwa odrębne lokale lub podział pieniędzy;
  • przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednego z małżonków przy jednoczesnym obowiązku spłaty na rzecz drugiego małżonka;
  • egzekucyjna sprzedaż majątku wspólnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy małżonków.

Co do zasady uznaje się, że małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym. Wyjątkiem od reguły jest jednak sytuacja, kiedy jedna ze stron zawnioskuje o udziały nierówne. Sąd uznaje ten postulat w sytuacjach, kiedy zostaje udowodnione, że jedno z małżonków trwoniło majątek lub kiedy jedna ze stron wyraźnie więcej pracy i wysiłku włożyła w pozyskanie niektórych ze składników majątku.

Kiedy majątek małżonków nie jest wspólny?

Wyjątek stanowi majątek osobisty każdego z małżonków. Ten nie podlega wspólnocie i ewentualnemu późniejszemu podziałowi. Do kategorii tej zalicza się ruchomości oraz nieruchomości nabyte przez jedną ze stron przed małżeństwem oraz nabyte w trakcie, ale w wyniku postępowania spadkowego, zapisu lub darowizny.

Podsumowując, sprzedaż mieszkania po rozwodzie jest skomplikowanym zagadnieniem. Istotną kwestią jest tutaj nie sam rozwód, a chwila ustanowienia rozdzielności finansowej pomiędzy małżonkami, a kiedy zachodzi taka konieczność – moment wydania orzecznictwa o sposobie podziału majątku. W praktyce zbycie nieruchomości może mieć miejsce zarówno przed rozwodem, jak i w jego trakcie lub po nim. Wszystko zależy od okoliczności, a w szczególności od stopnia zaognienia sporu między małżonkami.

Przeżyliście rozwód, ale cały czas łączy was wspólna nieruchomość? Nie potraficie się porozumieć w sprawie jej zbycia? Macie zupełnie inne podejście zarówno do ceny, jak i samego przebiegu transakcji kupna-sprzedaży? Martwi was kwestia obowiązku podatkowego? Te i inne wątpliwości z pewnością będą w stanie rozwiać doświadczeni eksperci nieruchomości pracujący dla Homly. Zapraszamy do współpracy!

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up