Podziel się

Sprzedaż mieszkania po rodzicach, czyli jak wygląda sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku i mieszkania z darowizny.

Odziedziczyłeś mieszkanie i planujesz jego sprzedaż? W przypadku sprzedaży odziedziczonego mieszkania możesz być zobowiązany do zapłaty podatku. Sprawdź, jak wygląda sprzedaż mieszkania po rodzicach i jak szybko przeprowadzić taką procedurę. Sprzedaż mieszkania po rodzicach jest możliwa od momentu nabycia spadku. Aby sprzedać nieruchomość, należy potwierdzić prawo własności u notariusza – dotyczy to wszystkich spadkobierców. Stwierdzenie […]
Podziel się

Odziedziczyłeś mieszkanie i planujesz jego sprzedaż? W przypadku sprzedaży odziedziczonego mieszkania możesz być zobowiązany do zapłaty podatku. Sprawdź, jak wygląda sprzedaż mieszkania po rodzicach i jak szybko przeprowadzić taką procedurę.

Sprzedaż mieszkania po rodzicach jest możliwa od momentu nabycia spadku. Aby sprzedać nieruchomość, należy potwierdzić prawo własności u notariusza – dotyczy to wszystkich spadkobierców. Stwierdzenie nabycia spadku i wpis do księgi wieczystej pozwalają na sprzedaż odziedziczonej nieruchomości, jednak wszyscy spadkobiercy muszą zgadzać się na podział majątku. Gdy tak nie jest, dokonanie podziału spadku zostaje przeprowadzone w drodze postępowania sądowego.

Sprzedaż mieszkania ze spadku: wycena nieruchomości

Urząd skarbowy wymaga przygotowania opisu nieruchomości, aby móc ustalić wysokość, w jakiej należy zapłacić podatek od spadków i darowizn oraz podatek związany ze sprzedażą mieszkania. Podstawa to rzetelna wycena, która pozwoli na faktyczne określenie wartości nieruchomości. Jeśli cena mieszkania zostanie zawyżona, urząd wyliczy wysoki podatek do zapłaty. Gdy wycena lokalu zostanie zaniżona, urząd może wezwać do podwyższenia ceny rynkowej.

Aby uniknąć problemów, warto zwrócić się do sprawdzonego rzeczoznawcy. Specjalista weźmie pod uwagę i przeanalizuje wszystkie czynniki, które wpływają na wartość nieruchomości. Dzięki temu wycena wartości mieszkania będzie zgodna ze stanem faktycznym.

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku – dokumenty

Do zbycia mieszkania po rodzicach musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Będzie to nie tylko postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy potwierdzenie zapłaty należnego podatku (podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn). Sprzedaż mieszkania po rodzicach wymaga dokumentów takich jak:

  • zaświadczenie potwierdzające brak zaległości finansowych w stosunku do spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej;
  • zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców danej nieruchomości;
  • odpis z księgi wieczystej (jeśli nieruchomość ją posiada).

Gdy spadek po rodzicach to mieszkanie spółdzielcze, niezbędne jest też potwierdzenie, że spadkobierca posiada spółdzielcze prawo własnościowe i przynależy do spółdzielni mieszkaniowej.

Sprzedaż mieszkania a podatek od sprzedaży nieruchomości

Spadkobierca ma prawo do zbycia nieruchomości odziedziczonej w spadku lub nabytej poprzez darowiznę. Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%. Podstawa opodatkowania to przychód ze sprzedaży.

Według Ustawy o podatku od spadków podatek od sprzedaży mieszkania nie dotyczy najbliższych zmarłego, czyli jego dzieci, rodzeństwa i małżonka oraz rodziców i rodziców adopcyjnych. Gdy zostaną spełnione określone warunki, nie ma konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Kogo dotyczy zwolnienie z podatku?

Jeśli planujesz zbycie mieszkania po rodzicach, nie musisz płacić podatku. Jako osoba najbliższa możesz skorzystać ze zwolnienia, które przysługuje ci, jeśli zachowany zostanie termin zbycia. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, wystarczy, że spieniężenie nieruchomości odbędzie się po upływie pięciu lat od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Niezależnie od tego, w którym miesiącu nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości, czas liczony jest od zakończenia danego roku kalendarzowego.

Sprzedaż mieszkania po rodzicach – ulga mieszkaniowa

Zwolnienie z podatku można uzyskać także wtedy, gdy okres posiadania nieruchomości nie jest wystarczający, a więc upłynęło mniej niż pięć lat od nabycia mieszkania. W takiej sytuacji całość środków uzyskanych ze sprzedaży (dochód) należy przeznaczyć na zakup nieruchomości na własne cele. Tak zwany cel mieszkaniowy to nabycie innej nieruchomości – domu lub mieszkania, remont lub spłata pożyczki na mieszkanie w ciągu trzech lat od spieniężenia otrzymanego spadku tak, aby nie płacić podatku. W innym przypadku należy uregulowanie podatku dochodowego od sprzedaży jest konieczne.

Jak sprzedać mieszkanie po rodzicach?

Do zbycia nieruchomości po rodzicach niezbędny jest dział spadku – potwierdzony notarialnie lub przez postępowanie sądowe. Osoba, która planuje sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku, musi uregulować kwestie formalne i przygotować wszystkie wymagane dokumenty. Przy okazji warto zadbać o sam wygląd lokalu, aby podczas wizyty potencjalnego kupca prezentował się jak najlepiej.

Jeśli zależy ci na czasie i gotówce od ręki, oferujemy propozycję zakupu nieruchomości oraz przejrzysty proces przygotowywania oferty. Odpłatne zbycie nieruchomości z Homly to sprawna analiza danych na podstawie formularza wyceny mieszkania, a w razie zainteresowania z naszej strony – oględziny lokalu i oferta kupna. Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach nigdy nie była tak prosta! Z nami sfinalizujesz transakcję nawet w ciągu tygodnia.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up