Podziel się

Sprzedaż mieszkania kupionego przed ślubem – jak wygląda podział tego majątku w przypadku rozwodu?

Sprzedaż mieszkania kupionego przed ślubem nie zawsze musi wiązać się z rozwodem i podziałem majątku. Jednak szczególnie w takich trudnych życiowych sytuacjach warto wiedzieć, jak traktować ten składnik majątku. Poznaj swoje prawa i możliwości. Własne lokum nabyte przed ślubem to powszechna praktyka, która ułatwia samodzielny start. Mieszkanie może być wzięte na kredyt przez jednego z […]
Podziel się

Sprzedaż mieszkania kupionego przed ślubem nie zawsze musi wiązać się z rozwodem i podziałem majątku. Jednak szczególnie w takich trudnych życiowych sytuacjach warto wiedzieć, jak traktować ten składnik majątku. Poznaj swoje prawa i możliwości.

Własne lokum nabyte przed ślubem to powszechna praktyka, która ułatwia samodzielny start. Mieszkanie może być wzięte na kredyt przez jednego z małżonków lub stać się jego własnością jako darowizna. Problem może pojawić się w sytuacji kryzysu małżeńskiego i konieczności podziału majątku. Jakie prawa ma drugi współmałżonek w przypadku sprzedaży mieszkania kupionego przed ślubem? Sprawdź!

Do kogo należy mieszkanie kupione przed ślubem?

Decyzja o zakupie wspólnego mieszkania to jedna z najpoważniejszych decyzji w życiu małżonków. Często na taką inwestycję decydują się osoby jeszcze niemające uregulowanego statusu prawnego związku. Mieszkanie nabyte przed ślubem może zatem wpłynąć na szybsze założenie rodziny i zapewnić lepszy start. Spoglądając na całą sytuację przez pryzmat uczucia, warto jednak zachować sporo zdrowego rozsądku.

Czy nieruchomość zakupiona przed ślubem wlicza się do wspólnego majątku?

Przed oficjalnym zawarciem związku małżeńskiego każda ze stron wnosi do związku pewien majątek. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przede wszystkim nieruchomości, które zostały nabyte przed zawarciem związku. Może do tego dojść w wyniku darowizny przyznawanej przez rodzinę jednego z małżonków lub spadku. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach jedna z osób przed ślubem nabędzie lokum, nieruchomość ta będzie jego własnością nawet w czasie trwania małżeństwa. Mieszkanie nie wlicza się do majątku wspólnego małżonków, ponieważ na ten składa się wszystko, czego oboje dorobią się już po ślubie. Jeden z małżonków może zatem dowolnie dysponować tym majątkiem, w większości przypadków bez konsultacji z druga osobą.

Majątek osobisty jednego z małżonków a sprzedaż nieruchomości

Majątek odrębny nie jest żadnym problemem i w wielu przypadkach małżonkowie nawet nie zastanawiają się nad jego własnością. Szczególnie w mieszkaniu zamieszkiwanym przez parę, które utrzymują oboje trudno wskazywać na jakąkolwiek odrębność. Problemy nie pojawiają się nawet w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, ponieważ tu prawo dziedziczenia jest identyczne, jak w przypadku innych sytuacji: majątek osobisty małżonka przechodzi na żyjącego i wspólne dzieci.

Rozporządzanie mieszkaniem kupionym przed ślubem

W przypadku sprzedaży domu, czy mieszkania z reguły także nie pojawiają się problemy. Zbycie nieruchomości i zakup innej za pozyskane pieniądze rozwiązuje problem, ponieważ do nowego obiektu równe prawa ma już drugi małżonek. Więcej kontrowersji może wzbudzać próba pozbycia się nieruchomości w czasie rozwodu lub po nim. Tutaj w zasadzie właściciel może dowolnie rozporządzać nieruchomością, a mieszkanie nie jest traktowane jako wspólność majątkowa.

Mieszkanie przed ślubem wzięte na kredyt – majątek wspólny czy osobisty?

Dobra materialne, które stały się własnością jednego z małżonków w wyniku darowizny lub spadku nie pozostawiają wątpliwości w kwestii ich własności. Czy nieruchomość, którą spłacają oboje małżonkowie, może być potraktowana jako przedmioty majątkowe nabyte? Przecież w tym wypadku raty były płacone już z majątku wspólnego, zatem przez obu małżonków.

Czy wspólne spłacanie rat sprawia, że nieruchomość jest wspólna?

Niestety nawet w tym przypadku osoba niebędąca właścicielem nie jest w stanie nabyć praw do danego obiektu. Jeśli w momencie zawarcia małżeństwa jedna ze stron wnosi do niego swój majątek, jest to jej część odrębna i może o niej decydować dowolnie, nawet jeśli kredyt spłacają oboje. Raty kredytu nie są tu żadnym argumentem, choćby pierwsza była zapłacona już po zawarciu związku małżeńskiego. Liczy się data na akcie notarialnym zapisu lub darowizny.

Osoba niebędąca właścicielem może zażądać zwrotu kosztów kredytu

Choć sytuacja wydaje się zła, to drugi z małżonków nie jest całkowicie bezradny. Może zażądać zwrotu poniesionych kosztów związanych ze spłatą kredytu. Zazwyczaj sądy przychylają się do tych wniosków, jednak procedura jest żmudna i nie jest pewne, jaką wartość można odzyskać. Najczęściej uzgadniana jest umowa ugody pomiędzy stronami i ustalana wysokość rekompensaty.

Czy po rozwodzie były małżonek musi wyprowadzić się z mieszkania?

Podział majątku po rozwodzie to nie jedyny problem strony niemającej praw do nieruchomości. Może się okazać, że były współmałżonek żąda wyprowadzenia się drugiej strony z lokalu, który zgodnie z aktem notarialnym należy do niego. Czy w związku z tym w dniu rozwodu trzeba pakować walizki i szukać sobie nowego lokum? Decyzję o sposobie użytkowania obiektu podejmuje sąd. Jeśli osoba niebędąca właścicielem nie ma innego lokalu do zamieszkania, pozostaje w wydzielonej części. Jeśli współmałżonek chce się jej pozbyć, musi zapewnić lokal zastępczy. Innym argumentem będzie nieobyczajne lub niewłaściwe zachowanie, co także może doprowadzić do podjęcia przez sąd decyzji o eksmisji.

Jak sprzedać mieszkanie nabyte przed ślubem?

Niezależnie od tego, czy chcesz sprzedać mieszkanie, które znalazło się w twoich rękach przed ślubem czy już po nim, skorzystaj z oferty Homly. Z naszą pomocą w bardzo krótkim czasie sprzedasz nieruchomość i otrzymasz pieniądze za swoją nieruchomość.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up