Podziel się

Sprzedaż mieszkania kupionego na firmę na wynajem lub prowadzenie działalności gospodarczej a podatek dochodowy

Wykorzystywanie mieszkań w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą to częsta praktyka wśród przedsiębiorców. Dowiedz się, jak powinna wyglądać sprzedaż mieszkania kupionego na firmę! Sprzedaż mieszkania kupionego na firmę lub mieszkania, w którym była prowadzona działalność gospodarcza i które jednocześnie stanowiło środek trwały dla firmy, budzi wiele wątpliwości. Podstawowe z nich dotyczą kwestii, czy taką […]
Podziel się

Wykorzystywanie mieszkań w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą to częsta praktyka wśród przedsiębiorców. Dowiedz się, jak powinna wyglądać sprzedaż mieszkania kupionego na firmę!

Sprzedaż mieszkania kupionego na firmę lub mieszkania, w którym była prowadzona działalność gospodarcza i które jednocześnie stanowiło środek trwały dla firmy, budzi wiele wątpliwości. Podstawowe z nich dotyczą kwestii, czy taką transakcję można rozliczyć poza firmą i kiedy generuje ona powstanie obowiązku podatkowego. Sprawdź, co warto wiedzieć o sprzedaży takiej nieruchomości.

Czy sprzedaż mieszkania kupionego na firmę można rozliczyć poza nią?

Dochód pochodzący ze zbycia nieruchomości mieszkalnej, która była środkiem trwałym w firmie i podlegała amortyzacji, można rozliczyć poza nią niemalże w każdej sytuacji.Jedynym wyjątkiem jest zarejestrowanie działalności jako takiej, która zajmuje się obrotem nieruchomościami (w tym przypadku konieczną może się okazać zapłata podatku VAT). Wszystkie inne typy działalności, niezależnie od tego, czy lokal służył im do prowadzenia w nim działalności, czy do wynajmu, mogą posłużyć się brzmieniem artykułu 14, ustęp 2 ustawy o podatku PIT. Co prawda mówi on o tym, że przychodami z prowadzenia działalności gospodarczej są kwoty za odpłatne zbycie środków trwałych, ale jednocześnie wskazuje wykluczenie od tej zasady, jakim jest sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych.

Organ podatkowy wskazuje zatem w sposób jasny, że sprzedaż mieszkania na firmę nie powoduje powstania przychodu dla przedsiębiorstwa. Dzieje się tak pomimo tego, że firma wykorzystywała dany budynek mieszkalny lub lokal, amortyzowała go i rozliczała w kosztach.

Jakie nieruchomości można zaliczyć do budynków mieszkalnych?

W przypadku odpowiedzi na to pytanie ponownie należy odnieść się do przytoczonej powyżej ustawy. Tam w punkcie 8 ustępie 1 wymienione zostają rodzaje budynków mieszkalnych:

 • całość, część lub udział w budynku mieszkaniowym;
 • lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość;
 • udział w lokalu mieszkaniowym;
 • grunt lub udział w gruncie;
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu lub udział w tym prawie;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub udział w takim prawie;
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

Należy przy tym jasno zaznaczyć, że garaż przynależny do budynku lub lokalu stanowi odrębny środek trwały. Można go sprzedać osobno, a przychód z tego tytułu powinien zostać rozliczony w działalności. Aby uniknąć rozliczania garażu w firmie, należałoby wycofać nieruchomość z działalności na co najmniej sześć lat przed sprzedażą.

Sprzedaż mieszkania kupionego na firmę a podatek dochodowy

Zgodnie z punktem 8 ustępem 1 artykułu 10 ustawy o PIT, przychód ze sprzedaży nieruchomości generowany jest jedynie, jeśli zbycie nastąpi w okresie krótszym niż pięć lat od zakupu mieszkania. Podatnik będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, gdy sprzeda mieszkanie po upływie minimum pięciu lat podatkowych od dnia zakupu nieruchomości.

Zwolnienie z podatku

Kiedy amortyzacja mieszkania w firmie trwała krócej niż pięć lat i pomimo to zapadła decyzja o konieczności jego zbycia, cały czas istnieje szansa na uzyskanie zwolnienia z podatku. Aby z niego skorzystać, należy przed upływem trzech lat od sprzedaży nabyć kolejną nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe. Zgodnie z artykułem 21 ustępem 25 ustawy o PIT mianem „celów mieszkaniowych” określa się między innymi:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycie gruntu pod budowę domu;
 • remont, budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę domu lub mieszkania;
 • adaptację nieruchomości niemieszkalnej na cele mieszkaniowe;
 • spłatę kredytu mieszkaniowego oraz jego odsetek, ale jedynie takiego, który został zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania kupionego na firmę.

Inwestycja może mieć miejsce zarówno w Polsce, jak i całej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

Wysokość podatku od sprzedaży mieszkania

Kiedy okaże się, że naszą sprzedaż należy opodatkować, to będzie nas dotyczyć stawka 19%. Dochód rozlicza się poprzez złożenie do organu podatkowego zeznania o numerze PIT-39. Składa się je do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym odbyła się sprzedaż.

Jeśli twoja firma jest właścicielem nieruchomości i praw majątkowych do nieruchomości, ale procedura ich zbycia wydaje ci się zbyt skomplikowana lub czasochłonna, skorzystaj z pomocy doświadczonych agentów pracujących dla Homly. Ci zawsze reprezentują stronę swoich klientów, a świadczone przez nich usługi stale cechują się najwyższym poziomem. Gwarancją jakości jest tutaj doświadczenie, wiedza oraz doskonałe narzędzia sprzedażowe. Zgłoś się do Homly, a my zajmiemy się wyceną twojej nieruchomości i zaoferujemy uczciwą i rynkową cenę.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up