Podziel się

Kubatura budynku brutto i netto – co to jest i jak obliczyć?

W momencie, gdy planuje się budowę domu, warto poznać kilka pojęć, być może, z którymi nigdy się nawet nie spotkaliśmy. Wiele osób podczas budowy domu kojarzy określone pojęcia, ale na tym etapie warto poznać ich pełne definicje. Spośród licznych pojęć, które wykorzystywane są w procesie budowy i projektowania domu, na szczególną uwagę zasługuje pojęcie, jakim […]
Podziel się

W momencie, gdy planuje się budowę domu, warto poznać kilka pojęć, być może, z którymi nigdy się nawet nie spotkaliśmy. Wiele osób podczas budowy domu kojarzy określone pojęcia, ale na tym etapie warto poznać ich pełne definicje. Spośród licznych pojęć, które wykorzystywane są w procesie budowy i projektowania domu, na szczególną uwagę zasługuje pojęcie, jakim jest kubatura domu. W poniższym artykule skupimy się na tym terminie, gdzie wyjaśnimy, czym dokładnie jest i jak ją liczyć.

Wyjaśnienie terminu kubatury domu

Dla większości osób, które planują, budują lub wybierają projekt domu, pojęcie kubatura budynku nie jest do końca znane. Uznaje się, że kubatura stanowi informację na temat objętości budynku. Czym to dokładnie jest? Objętość domu, co oznacza określenie kubatury budynku, jest rozumiana jako pojemność budynku. Pomiar ten wyznaczony jest w m3. To nie jedyne elementy, jakie określa kubatura budynku. Co to oznacza? Oznacza tyle, że kubatura budynku jest mierzona w wartościach netto i brutto, ale o tym za chwilę.

Przy budowie domu istotą w projekcie jest Prawo budowlane, które dokładnie mówi o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawy co prawda nie określą nam sposobu wyliczenia wszystkich parametrów powierzchniowych w tym kubatury, ale naprowadza nas na wskaźniki powierzchniowe dotyczące Normy Polskiej. Jest nią ISO 9836 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Norma ta stanowi kluczową podpowiedź w zakresie obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Skorzystaj z wyceny mieszkania

Kubatura brutto

Przejdźmy zatem do kolejnego zagadnienia dotyczącego pojemności budowanego domu. Chodzi oczywiście o zagadnienie, jakim jest kubatura brutto. Ten termin oznacza sumę kubatury wszystkich kondygnacji. Stanowi iloczyn powierzchni całkowitej, która mierzona jest według zewnętrznego obrysu przegród zewnętrznych oraz wysokości kondygnacji. Liczona jest od podłogi do stropu, wliczając w to także warstwę termoizolacji.

Co wlicza się do wartości kubatury netto?

Kubatura budynku brutto uwzględnia przejścia, przejazdy, poddasze nieużytkowe, prześwity, a także zadaszone zewnętrzne elementy użytkowe takie jak: tarasy, balkony, loggie, podcienia, ganki, werandy, krużganki. Istotne jest to, że wartość ta względem zewnętrznych elementów przynależnych do budynku liczona jest do wysokości balustrady. Tak więc, chcąc poznać, czym jest kubatura brutto budynku, trzeba uwzględnić wszystkie zewnętrzne elementy stanowiące obrys budynku.

Czego nie wlicza się w wartość kubatury brutto?

Nie wszystko uwzględnia kubatura brutto budynku. Jak liczyć jej wartość pomijając to, czego nie wlicza? Najpierw zastanówmy się nad tym, czego nie należy wliczać w ten element. Przede wszystkim nie uwzględnia się ław i stóp fundamentowych. Nie wlicza się również kanałów i studzienek instalacyjnych. W wartość kubatury brutto nie wlicza się także zewnętrznych schodów, ramp, pochylni czy gzymsów. Także studzienki przy piwnicznych oknach nie są wliczane w wartość kubatury brutto. A co z kominami, osłonami i daszkami? To również nie pozostaje uwzględnione w wyliczeniach, nawet jeśli mowa o attykach ponad płaszczyzną dachu budynku.

Jak obliczyć kubaturę brutto?

Obliczanie kubatury budynku dotyczy wyliczeń objętości przestrzeni utworzonej przez zewnętrzne powierzchnie. Są nimi ściany budynku oraz dach. Oczywiście całość musi być w stanie wykończonym. Tworzenie obliczeń względem kubatury jest dość prostym działaniem matematycznym. Wystarczy wszystkie wytyczne pomnożyć przez siebie, tak jak dokonuje się obliczeń w przypadku mierzenia objętości figur geometrycznych.

Kubatura netto

Kubatura netto budynku to wartość liczona względem objętości tworzonej przez powierzchnie wewnętrzne. W tej kwestii wyróżnia się wartość kondygnacji netto, a więc kondygnacji pełnych, niepełnych, a także tych poniżej poziomu terenu. Obliczenia dotyczą również powierzchni wewnątrz kondygnacji, tym także jest kubatura budynku. Co to jest kubatura netto? To wyliczenia, które dotyczą także elementów nad powierzchnią użytkową, powierzchnią usługową (powierzchnia usługowa oznacza pomieszczeń przeznaczonych na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych) oraz nad tzw. powierzchnią ruchu, czyli powierzchni klatek schodowych czy korytarzy. Kubatura netto  określa nam wyliczenia dotyczące wszystkich kondygnacji danego budynku.

Jak obliczyć kubaturę netto?

Najogólniej rzecz ujmując, kubatura netto jest wyliczeniem pojemności wewnętrznej części budynku, czyli powierzchni użytkowej. Jak przeprowadza się takie wyliczenia netto, jak powinna wyglądać kubatura budynku? Jak liczyć wartość objętości wewnętrznej budynku? Bez względu na to, czy wyliczeniom podlega kubatura brutto, czy też kubatura netto zawsze wartości obliczeń podawane są w m3, o czym powiedziane zostało już wcześniej. Jeśli chodzi o dokładność obliczeń, wartość wyrażona jest do liczby określającej dokładność do dwóch miejsc po przecinku.

By można było wyliczyć objętość budynku wyrażoną jako kubaturę netto, trzeba przede wszystkim dokładnie zmierzyć wszystkie pomieszczenia danego budynku. Pomiarom podlega powierzchnia użytkowa, a więc najprościej ujmując wielkość danego pomieszczenia. Mierzy się długość, szerokość i wysokość pokoju, pamiętając, że do obliczeń wykorzystuje się kondygnacje budynku (piętra). Mamy nadzieję, że teraz nie będzie już problemem kubatura budynku. Jak obliczyć, a także jak rozróżnić wartość netto od wartości brutto względem pomiarów kubatury? Najprościej będzie zapamiętać, że kubatura netto odnosi się do terminu pojemności budynku, natomiast kubatura brutto do jej objętości. 

Sprzedaj nam swoje mieszkanie lub dom

Po co oblicza się kubaturę budynku?

Wyliczenia dotyczące objętości i pojemności domu są bardzo przydatne na etapie projektowania i budowy domu. Konieczność znajomości tych wyliczeń pozwala na zaprojektowanie ogrzewania, wentylacji, czy klimatyzacji w danym budynku. Dzięki tym wyliczeniom można oszacować moc i wydajność grzewczą, aby dom był dobrze ogrzewany w czasie zimy. Warto wiedzieć, że znajomość pojęcia kubatury budynku jest konieczna także, gdy chcemy zmienić sposób ogrzewania naszego domu na bardziej ekologiczny. Przy wyborze urządzeń, jakimi są pompy ciepła, kubatura budynku jest podstawą do tego, aby wybrać urządzenie konkretnej mocy.

Określenie wyliczeń powierzchni danego pomieszczenia, jak i jego objętości ma też odniesienie do projektowania kotłowni. Ma to szczególne znaczenie względem wyboru kotła na olej opałowy, jako metody grzewczej domu. Okazuje się, że taka kotłownia nie może być niższa niż 2,2 m, a jej kubatura nie może być mniejsza niż 8m3.

Wyliczenia dotyczące kubatury budynku mają swoje odniesienie do wielu kwestii. Wyliczenia te są przeprowadzane na etapie projektowania budynków i pomagają urzeczywistnić obraz budynku, który powstanie zapewne w niedalekiej przyszłości.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up