Podziel się

Kredyt hipoteczny – warunki. Jak uzyskać kredyt hipoteczny?

Chcesz kupić mieszkanie, ale nie masz wystarczającej ilości środków? Dla takich osób jak Ty, banki przygotowały ofertę kredytów hipotecznych. Podpowiadamy, czym jest kredyt hipoteczny i jakich dokumentów będziesz potrzebował przy jego zaciąganiu. Przekonaj się, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt na mieszkanie i dowiedz się, jak zwiększyć swoją szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego przy niskich […]
Podziel się

Chcesz kupić mieszkanie, ale nie masz wystarczającej ilości środków? Dla takich osób jak Ty, banki przygotowały ofertę kredytów hipotecznych. Podpowiadamy, czym jest kredyt hipoteczny i jakich dokumentów będziesz potrzebował przy jego zaciąganiu. Przekonaj się, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt na mieszkanie i dowiedz się, jak zwiększyć swoją szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego przy niskich dochodach!

Kredyt hipoteczny – co to jest? 

Kredyt hipoteczny, jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza hipoteka. Banki oferują kredyty hipoteczne złotówkowe i walutowe. Przy wnioskach o kredyt hipoteczny banki analizują wiele czynników, ale największe znaczenie mają: 

 • zdolność kredytowa; 
 • historia kredytowa;
 • wkład własny kredytobiorcy. 

Kredyt hipoteczny – na jak długo?

W ramach kredytu hipotecznego banki zwykle pożyczają klientowi dosyć dużą sumę pieniędzy. Normą są kredyty hipoteczne na 20-30 lat, ale zdarzają się też na 40 lat. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dla banków korzystniejszy jest bardzo długi okres spłaty takiego zadłużenia. Stały, aktywny klient to prawdziwy skarb! W sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie spłacać zadłużenia zgodnie z zasadami, które zostały wcześniej ustalone, bank ma możliwość przejęcia nieruchomości, na którą ustanowiono hipotekę – zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Warunki wówczas określa oferta banku. 

Dokumenty niezbędne do tego, by ubiegać się o kredyt hipoteczny 

W polskim banku o otrzymanie kredytu hipotecznego ubiegać się mogą zarówno obywatele Polski (pracujący w Polsce i za granicą), jak i obcokrajowcy, którzy od lat mieszkają w Polsce i nie planują przeprowadzki do innego kraju. 

Dokumenty osobowe do ubiegania się o kredyt hipoteczny na mieszkanie 

Obywatel Polski, który mieszka w Polsce i tu jest zatrudniony, potrzebuje następujących dokumentów osobowych do ubiegania się o kredyt hipoteczny: 

 • dowód osobisty; 
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość; 
 • w niektórych przypadkach skrócony odpis aktu małżeństwa; 
 • czasami akt urodzenia dziecka.

Dokumenty wymagane od obywatela Polski zamieszkałego i zatrudnionego za granicą

Osoby pracująca za granicą muszą przedstawić:

 • paszport; 
 • dodatkowy dokument z fotografią, która potwierdza tożsamość; 
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej; 
 • umowa o pracę;
 • deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe; 
 • zezwolenie na pobyt stały za granicą; 
 • w pewnych okolicznościach także zezwolenie na pracę;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o dochodach na druku bankowym. 

Dokumenty wymagane od obcokrajowców ubiega się kredyt hipoteczny na mieszkanie

Obcokrajowcy ubiegający się o kredyt hipoteczny muszą mieć ze sobą:

 • paszport;
 • dodatkowy dokument posiadający zdjęcie, który będzie potwierdzeniem tożsamości ewentualnego kredytobiorcy;
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu na terytorium Polski;
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa 

Jeśli osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny mają rozdzielczość majątkową, muszą przedstawić akt notarialny określający zasady odrębności majątkowej. W przypadku rozwodu konieczny jest również wyrok sądu, który orzekł rozwód małżonków. 

Dokumenty potrzebne do weryfikacji źródła przychodów 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy muszą wykazać następującą dokumentację: 

 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, wypełnione przez pracodawcę; 
 • wyciąg z konta bankowego za ostatni kwartał, pół roku lub rok; 
 • deklaracja PIT-37 za ostatnie dwanaście miesięcy;
 • świadectwo pracy lub umowa o pracę. 

Osoby, które są na rencie lub emeryturze 

Emeryci i renciści będą musieli przedstawić zaś tego typu dokumenty: 

 • dokument, który potwierdza prawo do przyjmowania świadczenia oraz określa okres jego trwania;
 • poświadczenie wypłaty świadczenia za ostatni okres, na przykład w postaci wyciągu z konta bankowego.

Dokumenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W takiej sytuacji, by móc ubiegać się o kredyt hipoteczny, należy mieć przy sobie:

 • oryginał zaświadczenia z ZUS-u o niezaleganiu z tytułu składek;
 • oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych; 
 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 • zaświadczenie o nadania numeru REGON; 
 • poświadczenie nadania numeru NIP; 
 • deklarację podatkową PIT-36 lub PIT-36L za ostatnie dwanaście miesięcy lub dwadzieścia cztery miesiące obrachunkowe; 
 • wyciąg z konta bankowego firmy (zazwyczaj za dwanaście ostatnich miesięcy prowadzenia działalności) lub oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego, w sytuacji gdy konto to jest równoważne z prywatnym;
 • w niektórych przypadkach umowę spółki;
 • w niektórych przypadkach zgodę na prowadzenie działalności koncesjonowanej. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczającym się na zasadzie pełnej księgowości 

Tutaj niezbędne będą takie dokumenty, jak: 

 • deklaracja podatkowa CIT lub PIT za ostatni rok obrachunkowy;
 • bilans, rachunek zysków i strat za poprzednie dwanaście miesięcy lub dwadzieścia cztery miesiące obrachunkowe;
 • bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał, w którym prowadzona była działalność.

Osoby, które rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego 

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, osoby te muszą przedstawić: 

 • zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w ciągu ostatniego pół roku; 
 • księgę przychodów albo ewidencję faktur za okres bieżący; 
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata, kiedy była prowadzona działalności lub kopia deklaracji podatkowej za ostatnie 2 lata, w których prowadzona była działalność – kopia ta musi mieć potwierdzenie z urzędu skarbowego. 

Rozliczenie w formie karty podatkowej 

W tym przypadku niezbędne będą: 

 • kopia decyzji wydanej przez urząd skarbowy o wysokości stałego podatku w określonym roku;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w ciągu ostatniego pół roku. 

Rozliczenie w formie Księgi Przychodów i Rozchodów

Wówczas konieczne jest przedstawienie takich dokumentów, jak:

 • księga Przychodów i Rozchodów za bieżące i ostatnie dwanaście miesięcy obrachunkowe; 
 • w niektórych przypadkach wiadomość o odpisach amortyzacyjnych. 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o kredyt hipoteczny na mieszkanie – rynek pierwotny

Dokumenty, które musi przedstawić każda osoba, starająca się uzyskać kredyt hipoteczny na mieszkanie z rynku pierwotnego: 

 • umowa przedwstępna;
 • wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków;
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym jest nieruchomość; 
 • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę na danej działce;
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia nieruchomości do użytkowania bez zastrzeżeń przez odpowiedni urząd, jeśli budowa została już zakończona; 
 • kopie pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom dewelopera;
 • dokumenty związane z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową. 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o kredyt hipoteczny na mieszkanie – rynek wtórny

Dokumenty niezbędne dla osób chcących uzyskać kredyt hipoteczny na mieszkanie z rynku wtórnego: 

 • umowa przedwstępna;
 • odpis nieruchomości z księgi wieczystej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie praw do nieruchomości przez sprzedawcę; 
 • zaświadczenie ze spółdzielni związane z przydziałem. 

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt na mieszkanie? 

Aby otrzymać kredyt hipoteczny w wysokości około 300 000 zł, miesięczne wynagrodzenie powinno wynosić przynajmniej 2900–3000 zł. Osoby o niskich dochodach często rezygnują z wnioskowania o kredyt hipoteczny. Jak się jednak okazuje, nawet przy stosunkowo niskich zarobkach można otrzymać pożyczkę na mieszkanie. Jak?

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach? 

W Twojej głowie pojawiają się pytania – czy stać mnie na kredyt lub czy moje dochody nie są zbyt niskie, aby otrzymać kredyt hipoteczny? Jeśli tak, to pamiętaj, że pierwszym krokiem do poprawienia zdolności kredytowej jest rezygnacja z kart kredytowych, jeśli takowe posiadasz. Inne sposoby to zlikwidowanie linii debetowej w koncie osobistym, spłacenie wszelkich pożyczek ratalnych. Zadbaj również o pozytywną historię w Biurze Informacji Kredytowej. Pozytywne informacje o terminowej spłacie kredytów i pożyczek stanowią dla banku dowód Twojej odpowiedzialności, wiarygodności i rzetelności. Pomocne w uzyskaniu kredytu hipotecznego przy niskich dochodach jest posiadanie umowy o pracę, własnych oszczędności, a także znalezienie współkredytobiorcy lub poręczyciela.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up