Podziel się

Czym jest leasing nieruchomości?

Pojęcie leasingu istnieje w Polsce od dłuższego czasu. Kojarzone jest wyłącznie z samochodami, niekiedy z maszynami. Istnieje jeszcze skorzystanie z leasingu nieruchomości, o czym nie każdy ma pojęcie. O tym, dlaczego warto wziąć pod uwagę leasing nieruchomości, przeczytacie Państwo w poniższym artykule. Wyjaśnimy, czym jest leasing nieruchomości, na czym polega i jakie są jego największe zalety. Leasing nieruchomości – […]
Podziel się

Pojęcie leasingu istnieje w Polsce od dłuższego czasu. Kojarzone jest wyłącznie z samochodami, niekiedy z maszynami. Istnieje jeszcze skorzystanie z leasingu nieruchomości, o czym nie każdy ma pojęcie. O tym, dlaczego warto wziąć pod uwagę leasing nieruchomości, przeczytacie Państwo w poniższym artykule. Wyjaśnimy, czym jest leasing nieruchomości, na czym polega i jakie są jego największe zalety.

Leasing nieruchomości – co to takiego?

By wyjaśnić pojęcie leasingu, trzeba powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju umowa, gdzie jedną ze stron jest leasingodawca, który udostępnia określoną rzecz odpłatnie drugiej stronie, leasingobiorcy. Przyzwyczailiśmy się do tego, że leasing w większości odnosi się do motoryzacji, gdzie coraz więcej osób nabywa w ten sposób samochody lub maszyny. Znajomość terminu leasingu odniosła się również do nieruchomości. Mimo tego, że nie mamy zbyt wiele możliwości skorzystać z takiej opcji, to coraz więcej ofert leasingowych pojawia się względem nieruchomości. Czy opłaca się skorzystać z takiej możliwości? Z pewnością znajdą się osoby, które potraktują leasing nieruchomości jako solidnego konkurenta kredytów hipotecznych.

Przedsiębiorcy, którzy dość chętnie wykorzystują leasing względem urządzeń, maszyn czy samochodów, coraz bardziej koncentrują się również na nieruchomościach. Wypożyczenie nieruchomości na określony czas oraz finalnie kupno jej po atrakcyjnej cenie stwarza wiele możliwości.

Istnieje jeszcze opcja, jaką jest leasing zwrotny nieruchomości. Na czym ona dokładnie polega? Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy właścicielem nieruchomości, to właśnie ona będzie narzędziem w umowie leasingu zwrotnego. W życiu dochodzi do różnych sytuacji, a leasing zwrotny umożliwia korzystanie z nieruchomości, przy jednoczesnym jej spieniężeniu. Firma leasingowa staje się nowym właścicielem nieruchomości, w której wciąż możemy mieszkać, czy z niej korzystać. W chwili podpisania umowy leasingu dawny właściciel nieruchomości traci do niej prawa, ale dzięki podpisanej umowie leasingowej, może w dalszym ciągu z niej korzystać, oczywiście na ustalonych warunkach. Dla niektórych osób propozycja leasingu zwrotnego nieruchomości może być pewnego rodzaju wybawieniem zwłaszcza z kłopotów finansowych. Wciąż można mieszkać, choć nieruchomość z chwilą podpisania leasingu zwrotnego staje się już własnością firmy leasingowej. Porównując to do tradycyjnej sprzedaży, gdzie otrzymuje się pełną zapłatę za sprzedaż nieruchomości, przy jednoczesnej utracie praw do niej, nie ma mowy o tym, aby można było swobodnie korzystać z nieruchomości po przekazaniu praw własności. To, co zaskakujące, kiedy mowa o leasingu zwrotnym nieruchomości, to nie tylko możliwość użytkowania jej pomimo zmiany właściciela, ale także opcja wykupu po zakończeniu umowy leasingu. Wbrew pozorom można ją spieniężyć, a w ostateczności jeszcze wykupić, jeśli okaże się, że sytuacja jest bardziej sprzyjająca.

Zwrotny leasing na nieruchomość może być udzielony w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest leasing operacyjny. W tym przypadku założono, że nieruchomość, która jest przedmiotem sprawy, na czas trwania umowy stanowi majątek leasingodawcy. Jest wykorzystywana jako środek trwały. Osoba biorąca (leasingobiorca) ma możliwość dokonania wykupu i tym samym może liczyć na przeniesienie przedmiotu do swojej ewidencji środków trwałych tylko wtedy, kiedy okres umowy dobiegnie końca.

Drugim sposobem jest leasing finansowy. Oznacza to, że nieruchomość zostaje środkiem trwałym leasingobiorcy w chwili zawierania umowy. W jej warunkach zapisana jest konieczność dokonywania odpisów amortyzacji budynku. Jeżeli mowa o wykupie nieruchomości, to jest to proces automatyczny, który następuje z chwilą opłacenia ostatniej raty leasingowej.

Sprzedaj nam swoje mieszkanie lub dom

Czego dotyczy leasing nieruchomości?

Kiedy analizujemy opcję zaciągnięcia leasingu na nieruchomość, trzeba wiedzieć, jakiego typu budynków ona może dotyczyć. Otóż nieruchomość w leasing może mieć różny charakter. Może być to budynek produkcyjny, hala produkcyjna, magazynowa, budynek handlowy, usługowy, ale także i mieszkalny. Właściciel takiego budynku, którego znamy pod hasłem “leasingodawca” zobowiązany jest do tego, aby oddać go “leasingobiorcy”. Druga strona, czyli biorca zobowiązany jest do regularnego opłacania rat w określonej wysokości, co dokładnie zostanie opisane w umowie.

Leasing nieruchomości dość łudząco przypomina umowę najmu. Tutaj także reguluje się opłaty miesięczne, gdzie właścicielem jest leasingodawca. Kluczową różnicą pomiędzy leasingiem na nieruchomość a wynajmem nieruchomości, jest fakt tego, że umowa najmu nie przewiduje przeniesienia własności na drugą stronę, po zakończeniu okresu trwania umowy. Leasing już taką opcję jak najbardziej przewiduje.

Leasing nieruchomości a kredyt hipoteczny lub najem

Już na początku wspomnieliśmy o tym, że leasing na nieruchomość jest solidnym konkurentem kredytu hipotecznego. Firma, która na danym moment nie posiada odpowiednich funduszy na zakup nieruchomości, może skorzystać z opcji leasingowej na odpowiednich warunkach. Opłacanie miesięcznych rat na określony czas łudząco przypomina raty kredytu hipotecznego, które też nie muszą być niskie. Pod tym względem leasing nieruchomości jest zdecydowanie bardziej przystępny, ponieważ formalności związane z jego pozyskaniem są bardziej przyswajalne i mniej skomplikowane. Często okazuje się, że znacznie łatwiej jest uzyskać firmie leasing na nieruchomość niż kredyt hipoteczny na jej zakup.

Nieruchomość w leasing to opcja, która różni się od kredytu hipotecznego, chociażby krótszym czasem wydawania decyzji. Jeżeli decydujemy się na kredyt hipoteczny, osłabiamy swoją pozycję kredytową. W wielkim uproszczeniu maleje nasza zdolność kredytowa, kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości w ten sposób. Leasing w żaden sposób nie wpływa na zdolność kredytową takiej osoby. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabywa nieruchomość drogą leasingu, ma możliwość także zaciągnięcia innych pożyczek na rozszerzenie inwestycji bez obaw o odmowę ze względu na niską zdolność kredytową.

Jedną z wielu zalet leasingu jest również sprawa związana z podatkami. Oznacza to, że można wrzucić w koszty raty leasingowe lub odpisy amortyzacyjne i raty odsetkowe, w zależności od tego, jaka forma leasingu zostanie zawarta. Koszty, które zostaną poniesione na podstawie leasingu, wpływają na zmniejszenie podstawy opodatkowania, a co za tym idzie, zmniejsza się również wartość, którą należy zapłacić z tytułu podatku dochodowego. W takiej scenerii okazać się może, że dla firmy, która nabywa nieruchomość do prowadzenia działalności na zasadzie leasingu, będzie to znacznie korzystniejsza opcja, niż jej jednorazowy zakup lub zakup na kredyt hipoteczny.

Ogólny zarys leasingu polega przede wszystkim na obopólnych korzyściach. Każda ze stron coś zyskuje. Kiedy firma nie ma funduszy na zakup nieruchomości przeznaczonej do użytku firmowego, a istnieje taka potrzeba, może ją wynająć. Wynajem może być opcją tymczasową, aczkolwiek zdecydowanie korzystniej prezentuje się leasing. Po zakończeniu umowy najmu nieruchomość trzeba zwolnić. Jeśli następuje przedłużenie umowy, można z niej korzystać, ale trzeba mieć świadomość, że dany budynek nigdy nie będzie własnością przedsiębiorstwa. Leasing nieruchomości pozwala użytkować nieruchomość za określoną kwotę miesięczną, a po zakończeniu umowy następuje przeniesienie własności. Poniesione koszty w związku leasingiem nieruchomości traktowane są jako forma inwestycyjna, która może stać się od razu lub po zakończeniu umowy własnością przedsiębiorstwa. Wszystko zależne jest od rodzaju leasingu. 

Chcesz sprzedać nieruchomość? Skorzystaj z bezpłatnej wyceny online

Leasing – na jaki okres jest zaciągany?

Leasing nieruchomości dla firm to znakomita opcja dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy nie mogą wygospodarować większej gotówki na zakup nieruchomości, a jest ona niezbędna do rozwoju firmy. Jak dokładnie wygląda leasing nieruchomości, na ile lat jest przydzielany? Uznano, że minimalnym okresem leasingu jest 60 miesięcy. Leasing może być zaciągnięty nawet na okres 15 lat. Są też oferty dostępne na rynku nieruchomości, gdzie wystawiane przez firmy leasingowe dobiegają nawet dłuższego okresu ratalnego.

Skoro poznaliśmy już termin, jakim jest leasing nieruchomości, na jaki okres jest zawierany, i jakie są jego największe zalety, warto też przyjrzeć się temu, czy okres leasingu jest dla biorców i dawców bezpieczny. 15 lat to sporo czasu. W ciągu tych lat wiele może się zmienić. Dla jednych będzie to minimum, ponieważ oczekują oni zakupu w leasing nieruchomości mieszkalnej, a więc zależy im na jak najlepszych warunkach. Dla innych okres zawieszenia nieruchomości na 15 lat jest zbyt długi, niemniej firmy leasingowe coraz bardziej elastycznie podchodzą do tego typu ofert. Ma to też odniesienie w przypadku leasingu zwrotnego nieruchomości, gdzie finalnie nabywcą jest firma leasingowa.

Wady leasingu

Nie ma ideałów, również tutaj, gdzie wydawać by się mogło, że są. Leasing też nie jest formą posiadającą wyłącznie zalety. Mowa tutaj o ograniczeniach, które dotyczą kwestii leasingobiorców. Okazuje się, że nie każdy może być kandydatem na leasingobiorcę i może dzięki temu skorzystać z przywilejów, jakie oferuje taka umowa. Firmy leasingowe oraz banki, które funkcjonują jako leasingodawcy, często uwzględniają limit minimalnej wartości, jaką musi osiągnąć dana nieruchomość, przeznaczona do nabycia w formie leasingu. Wymusza to niejako na leasingodawcy posiadania stabilnej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwo, które aktualnie nie posiada odpowiednich finansów na zakup nieruchomości, ale jest stabilne i ma określoną pozycję, swobodnie może wykorzystać opcję leasingu do własnych celów.

W podsumowaniu warto powiedzieć, że leasing nieruchomości jest jedną z ciekawszych opcji dla firm. Możliwość zarówno kupna, jak i sprzedaży nieruchomości poprzez firmę leasingową, na dobrych warunkach, sprawia, że liczba zainteresowanych stale rośnie. Jak widać, leasing nie odnosi się tylko i wyłącznie do pojazdów i maszyn wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Ma także kluczowe znaczenie względem nieruchomości komercyjnych.

Najczęściej czytane

23 października, 2023
Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!
9 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie bez księgi wieczystej – z jakim ryzykiem wiąże się taki zakup?
8 minut czytania
20 października, 2023
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czym się charakteryzuje i czy warto je kupić?
7 minut czytania
20 października, 2023
10 głównych błędów przy sprzedaży mieszkania
7 minut czytania
crossarrow-up